تأسیس دفتر انجمن اسلامی معلمان ایران در شهرستان مانه و سملقان
دفتر فرعی انجمن اسلامی معلمان ایران در شهرستان مانه و سملقان تاسیس شد .
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
منبع دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی