تأسیس دفتر فرعی انجمن اسلامی معلمان ایران در شهرستان گرمه
دفتر فرعی انجمن اسلامی معلمان ایران در شهرستان گرمه تاسیس شد .
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
منبع دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی