انتصاب بخشدار بام و صفی آباد شهرستان اسفراین
انتصاب بخشدار بام و صفی آباد شهرستان اسفراین
با حکم دکتر محمد رضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی کمیل قنبرزاده بعنوان بخشدار بام و صفی آباد شهرستان اسفراین منصوب شد.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
منبع دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی