انتصاب بخشدار مرکزی اسفراین
انتصاب بخشدار مرکزی اسفراین
با حکم دکتر محمد رضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی عیسی آگاهی حسن آباد بعنوان بخشدار مرکزی اسفراین منصوب شد .
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
منبع دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی